O przedszkolu

Przedszkole

Publiczne Przedszkole Sezamkowo w Łodzi działa od 31 października 2012 roku (wpis do ewidencji szkół i placówek Urzędu Miasta Łodzi pod nr ew. DSS-Ed-VIII.4422.7.2012)

» Więcej

Od wrześnie 2013 roku opieką, oprócz dzieci zdrowych, obejmujemy także dzieci ze spektrum Autyzmu.

Sezamkowo jest przedszkolem pięciooddziałowym, w trzech grupach realizujemy program integracji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.

Kadrę przedszkola stanowią osoby posiadające wszechstronne przygotowanie do pracy z dziećmi w tym także o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Codzienne działania  nauczycieli oraz terapeutów w pracy wspierane są przez pedagogów specjalnych psychiatrę, psychologa, oligofrenopedagoga, logopedów, neurologopedów, terapeutę SI. Naszą mocną stroną – co podkreślają rodzice dzieci – jest olbrzymie zaangażowanie wszystkich pracujących tu osób.

» Mniej

Integracja

Zadaniem przedszkola jest pomoc w poznawaniu świata poprzez zabawę.

 

» Więcej

W naszej placówce dzieci zdrowe i niepełnosprawne poprzez wspólne zabawy, zajęcia, imprezy i wycieczki uczą się w sposób naturalny oraz spontaniczny wzajemnej tolerancji, wyrozumiałości, szacunku, troski, odpowiedzialności, wsparcia i empatii. W ten sposób nasi wychowankowie nabywają umiejętności społecznych i pełniej rozwijają swoją osobowość.

Dziecko wychowujące się ze swoimi niepełnosprawnymi rówieśnikami jest osobą bardziej wrażliwą na potrzeby innych ludzi, mniej egocentryczną i pozbawioną egoizmu. Dziecko niepełnosprawne funkcjonując wśród dzieci zdrowych staje się bardziej samodzielne, uczy się przez obserwację, lepiej się komunikuje, wykazuje większą sprawność fizyczną oraz intelektualną.

» Mniej

Terapia Indywidualna

Dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  przygotowujemy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który zawiera cele zarówno edukacyjne jak i terapeutyczne. Jest on dostosowany do potrzeb dziecka, jego choroby i możliwości psychofizycznych.

» Więcej

Treści zawarte w przygotowanym i  realizowanym przez nas programie przekazywane są podczas zajęć grupowych, indywidualnie lub w parach, jak również podczas swobodnej i zorganizowanej zabawy w grupach przedszkolnych.

Dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zapewniamy bezpłatnie:

 • terapię indywidualną w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) – 1 h/dziennie
 • zajęcia logopedyczne – 1 h/tyg.
 • terapię Integracji Sensorycznej – 1h/tyg.
 • naukę w grupach integracyjnych z dziećmi zdrowymi
 • realizację podstawy programowej
 • terapię metodą Tomatisa
 • terapię ruchu rozwijającego metodą Weroniki Sherborne
 • trening umiejętności społecznych (TUS)
 • rozwijanie małej i dużej motoryki (elementy terapii ręki)
 • program aktywności wg M.Ch. Knillów
 • terapię manualną na  bazie materiałów płynnych i  sypkich 
 • grupowe zajęcia uspołeczniające
 • diagnozę funkcjonalną Profil Psychoedukacyjny PEP- R Erica Schoplera
 • konsultacje psychiatryczne i psychologiczne

» Mniej

Co nas wyróżnia

Integracja Sensoryczna

Integracja sensoryczna (SI) to zdolność dziecka do odczuwania, rozumienia i przetwarzania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz własnego organizmu.

» Więcej

Nieprawidłowa integracja sensoryczna przejawia się tzw. dysfunkcjami, czyli zaburzeniami. Pojawiają się one, gdy układ nerwowy niewłaściwie przetwarza bodźce zmysłowe.

Najczęściej spotykanymi dysfunkcjami integracji sensorycznej są: nadwrażliwość dotykowa związana z wygórowaną reakcją na bodźce, nadwrażliwość oralna dotycząca okolic buzi, zaburzenie koordynacji polegające na trudnościach z zaplanowaniem i wykonaniem czynności ruchowych czy niepewność grawitacyjna, której cechą charakterystyczną jest lęk przed zmianą pozycji ciała. 

Dysfunkcje te mogą być rozpoznawane u dzieci w normie intelektualnej z trudnościami w uczeniu się, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, mózgowym porażeniem. Ich nasilenie jest różne, od lekkiego do znacznego. Dysfunkcje integracji sensorycznej wpływają na uczenie się, zachowanie i rozwój społeczno-emocjonalny dziecka, dlatego w naszej placówce dzieci mogą korzystać z pomocy certyfikowanego terapeuty SI w gabinecie, który zorganizowaliśmy na terenie przedszkola.

» Mniej

Sala Doświadczania Świata

Otaczający nas świat to mieszanina światła, zapachów, rzeczy, które poznajemy za pomocą zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku.

» Więcej

Nowoczesna Sala Doświadczania Świata w Sezamkowie to harmonijnie skomponowane i urządzone pomieszczenie, które nawiązuje do środowiska życia prenatalnego, z tego też powodu przebywanie w tej sali daje odprężenie, a jednocześnie też dostarcza wielu ważnych wrażeń sensorycznych. Sala wyposażona jest w elementy do stymulacji: równowagi, dotyku, wzroku, węchu i słuchu. Systematyczna stymulacja sensoryczna realizowana w tego typu sali poszerza u dzieci wiedzę o otaczającym świecie. Tu dziecko ma dostęp do różnorodnych bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje. Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego informacje wpływają bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności. Dzięki takim wielozmysłowym zajęciom (lub terapii indywidualnej) dzieci z niej korzystające na nowo postrzegają świat bardziej spontanicznie i osobiście, ponieważ sala ta to świat przeżyć, w którym dziecko czuje się dobrze, ma swobodę i możliwość wyboru bodźców oraz czasu koncentrowania się na nich.

» Mniej

Ogród

Przedszkolny ogród to fantastyczne miejsce zabaw Sezamów przez cały rok. 

» Więcej

Duże piaskownice, olbrzymi  teren do biegania, domki wspinaczkowe dla maluchów i starszaków, zjeżdżalnie, karuzele, huśtawki, ogromny statek piracki i duuużo zieleni J

Takiego placu zabaw zazdroszczą nam w całej dzielnicy.

» Mniej

Biofeedback Verim

Wytrenowanie danej umiejętności, sprawia, że czujemy się bezpieczniej kiedy musimy wykorzystać ją w życiu.

» Więcej

Taki sam mechanizm dotyczy ludzkiego mózgu, on także wymaga treningu, by sprostać codziennym zadaniom jakie przed nim stawiamy. Dzięki Biofeedback Verim Mind Reflection GSR możliwa jest praca m.in nad zdolnością koncentracji i umiejętnością relaksacji. Urządzenie to jest pomocne również w kształtowaniu cierpliwości i rozwijaniu łatwości samooceny. Bioofeedback Verim, z którego korzystają nasze przedszkolaki to zestaw interaktywnych gier sterowanych poprzez czujnik przewodnictwa skóry. Pomagają one dzieciom w lepszym zrozumieniu swojego ciała oraz w osiągnięciu większej kontroli nad czynnikami wpływającymi na ich reakcje oraz dobre samopoczucie.

» Mniej

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia terapeutyczne

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Opłaty / Wydatki

To Top