thumb
Dzienny koszt pobytu:
5h bezpłatnie/ do godz. 13.00
 • w godzinach:
 • 8:00 – 13:00 pobyt bezpłatny
 • od 7:00 do 8:00 i od 13:00 do 17:00 – 1 zł/h
thumb
Dzienny koszt wyżywnienia:
18,00 zł/ Całodzienne wyżywienie
 • śniadanie – 4,50 zł
 • obiad – 9,00 zł
 • podwieczorek – 4,50 zł
 • Posiłki mogą być łączone dowolnie np. śniadanie + obiad, obiad + podwieczorek

 

Wszystkim dzieciom zapewniamy

 • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00 (bez przerwy wakacyjnej)
 • interesujące zajęcia dydaktyczne rozwijające dzieci intelektualnie, emocjonalnie i społecznie
 • bezpłatne zajęcia dodatkowe w tym m.in. język angielski, rytmikę, gimnastykę korekcyjną, logorytmikę, zajęcia z tablicą multimedialną i komputerami, zajęcia kuchcikowa
 • wiele dodatkowych atrakcji: wycieczki, spektakle teatralne, koncerty, warsztaty, bale tematyczne
 • rozwój inteligencji emocjonalnej – grupowe zajęcia prowadzone przez psychologa (autorska metoda)
 • dobrze wyposażone sale dydaktyczne oraz plac zabaw

Godziny Otwarcia

Przedszkole jest czynne w godzinach 07:00 – 17:00, od Poniedziałku do Piątku, przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

 

Dzieciom niepełnosprawnym w grupach integracyjnych gwarantujemy bezpłatnie:

 • terapię indywidualną w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET)
 • zajęcia logopedyczne
 • terapię Integracji Sensorycznej.
 • naukę w grupach integracyjnych z dziećmi zdrowymi
 • realizację podstawy programowej
 • terapię metodą Tomatisa
 • terapię ruchu rozwijającego metodą Weroniki Sherborne
 • stymulację wielozmysłową w Sali Doświadczania Świata
 • trening umiejętności społecznych (TUS)
 • rozwijanie małej i dużej motoryki (elementy terapii ręki)
 • Program Aktywności wg M.Ch. Knillów
 • konsultacje psychiatryczne i psychologiczne

 

 

 

Dlaczego Sezamkowo?

W Sezamkowie zadania edukacyjne realizujemy zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego, w oparciu o wybrane programy wychowania przedszkolnego

Nauczycielki pracują także według własnych autorskich programów. Są to:

W pracy z dziećmi stosujemy innowacyjne metody i techniki pedagogiczne:

 

Metoda Dobrego Startu
Metoda Ruchu Rozwijającego
Program Aktywności
Poranny Krąg

Bogaty wybór zajęć dodatkowych

Zajęcia Dodatkowe
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia sportowo-rekreacyjne
 • Rytmika
 • Język angielski/2 razy w tygodniu
 • Zajęcia sportowo – rekreacyjne
 • Zajęcia taneczne
 • Spotkania z muzyką
Zajęcia wspomagające rozwój dzieci
 • Program Aktywności Knillów
 • Program Krąg
 • Zabawy z tablicą interaktywną
 • Logorytmika

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci
 • Kółko plastyczne
 • Kółko muzyczne
 • Kółko przyrodnicze
 • Warsztaty małego odkrywcy

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
 • Wspomaganie rozwoju czynności intelektualnych oraz kształtowanie umiejętności sprzyjających osiąganiu gotowości szkolnej
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • Przygotowanie do nauki pisania i czytania

Atrakcje Sezamkowa

W SEZAMKOWIE najważniejsza jest dla nas codzienność, ale staramy się ją urozmaicić na różne sposoby organizując specjalne imprezy:
 • Pasowanie na Sezamka
 • Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia
 • Wróżby i zabawy andrzejkowe
 • Przedstawienia teatralne w wykonaniu naszych nauczycielek
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Wigilię w Sezamkowie
 • Jasełka
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal karnawałowy
 • Walentynki
 • Konkursy rodzinne
 • Konkursy dla Sezamków
 • Wiosenny bal Sezamka
 • Dzień Mamy
 • Dzień Taty
 • Święto truskawki
 • Dzień Dziecka
 • Wizyty gości specjalnych
 • Festyn na zakończenie roku szkolnego

Nasze wyniki mówią same za siebie!

Zdawalność
Zadowolenie rodziców
Uśmiechu

Integracja w Sezamkowie

lewa-chmura

Integracja w grupie daje szczególną szansę rozwoju społecznego wszystkim dzieciom. Dzieci pełnosprawne mają okazję, aby w naturalny sposób nauczyć się właściwego stosunku do niepełnosprawnych rówieśników. Uczą się współżyć z nimi na co dzień, a także służyć im pomocą w każdej sytuacji. Stają się bardziej wrażliwe na problemy swoich mniej sprawnych koleżanek i kolegów. Z kolei, dzieci niepełnosprawne zyskują okazję do przyjmowania akceptacji, zdobywają poczucie bezpieczeństwa, które jest podstawą ich ogólnego rozwoju psychofizycznego i intelektualnego.

lewa-2

Integrację realizujemy jako formę – wspólnej zabawy, nauki i wychowania dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Daje ona możliwość współuczestniczenia im w naturalnych warunkach społecznych i rozwoju w zróżnicowanej grupie rówieśniczej. Uczy akceptacji, tolerancji i empatii. Przynosi korzyści zarówno dzieciom niepełnosprawnym, jak i zdrowym.  

To Top